Sefer BOSTAN


ÜÇ AYLAR VE REGAİP

Bizlere bazen uzun gelse de, olmayacak hayallerin peşinden - daha zaman var diyerek - koşsak ta ömür çok kısa. Bu kısa hayatın sonucunda bahtiyarlardan olmak, iman ile son nefesi vermek için kısa hayatımıza katmamız gereken birçok değer vardır.


            ÜÇ AYLAR VE REGAİP

 

Bizlere bazen uzun gelse de, olmayacak hayallerin peşinden - daha zaman var diyerek - koşsak ta ömür çok kısa. Bu kısa hayatın sonucunda bahtiyarlardan olmak, iman ile son nefesi vermek için kısa hayatımıza katmamız gereken birçok değer vardır. Bu değerlerin başında ise iman gelmektedir. Yüce Allah kulların kısa hayatlarını imanla geçirmeleri ve bu vesile ile ebedi hayatları olan ahiret hayatında kurtuluşa erenlerden olmaları için birçok fırsatlar sunmuştur. Bu fırsatların en önemli zaman dilimine kavuştuk. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylara 29 Mart´ı 30 Mart´a bağlayan gece itibarıyla girmiş olacağız.

            İnananlara engin bir rahmet, mağfiret ve arınma fırsatı sunan, kutsal zaman dilimi üç aylar mevsimine kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bugünlere ulaştıran Yüce Mevla´mıza sayısız hamdü senalar olsun. 
Bilindiği üzere maneviyat mevsimi üç aylar; birbiri ardınca gelen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşmaktadır.

             Kur´an ve hadis-i şeriflerde üç ayların faziletinden bahsedilmiş olması dinî kültürümüzde bu aylara ayrı bir önem verilmesine sebep olmuştur. Nitekim üç ayların ilki olan Recep ayı Kur´an ve sünnetteki ifadesiyle eşhuru´l-haram yani kan dökmenin ve savaşmanın yasak olduğu haram aylardandır. (Tevbe, 9/36; Buharî, Ehâdî, 5, Tevhid, 24) Recep ayı, Arapların İslam öncesinde de hürmet gösterdikleri ve aralarındaki savaşa son verdikleri bir aydır. Yine Kur´an´da, kendisinde Kur´an´ ın indirildiği bir ay olduğu bildirilerek Ramazan ayının şerefi yükseltilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, ?Allah´ım! Recep ve Şaban´ı hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan´a ulaştır? (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259) diye dua ederek, bu ayların dinî hayatımız için önemini belirtmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.s.)´in Recep ve Şaban aylarında çokça oruç tuttuğuna ve bu aylarda oruç tutulmasını tavsiye ettiğine dair rivayetler bulunmaktadır.(Mesela bkz. Tirmizi, Zekât, 28; Müslim, Sıyam, 177; İbni Mâce, Savm, 4) 

            Dini kültürümüzde üç aylara bu kadar çok değer verilmesinin sebeplerinden birisi de bu aylar içinde bulunan kandil geceleridir. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib, yirmi yedinci gecesi de Mirac Kandili´dir. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat Kandili ve Ramazan-ı Şerif ayının yirmi yedinci gecesi de Kadir Gecesi´dir. 
Bu faziletlerinden dolayı Müslümanlar üç aylara hemen her dönemde apayrı bir önem vermişler, bu mübarek zaman dilimini ibadetlerle özellikle de nafile ve kaza oruçlarıyla, hayır hasenatla değerlendirmeye büyük gayret göstermişlerdir. Bu ayları fırsat bilerek tevbe istiğfarlarla günahlarından arınmaya çalışmışlardır.

            İlahî rahmet ve bereket mevsimi üç ayların ilki olan Recep ayı, ilâhî tecellilerle dolu olan mübarek Regaip ve Mirac geceleri ile şereflendirilen çok değerli ve şerefli bir aydır.

            Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili´dir. Üç aylar içindeki kandiller geçidinin ilki olan Regaip gecesi; Yüce Allah´ın katında duaların makbul olduğu ve Allah´ u Teâlâ´nın ihsan ve ikramının kullarına bol bol verildiği bir bağışlanma gecesidir. 
            Regaib, kelime olarak ?çokça rağbet edilen, kıymetli, değerli, ihsan? manalarına gelmektedir. Regaip Kandili, adından da anlaşılacağı gibi, Allah´ u Teâlâ´nın kullarına birçok lütuf ve ihsanlarda bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok ecir ve mükâfat verdiği, rağbet edilmesi gereken kıymeti ve değeri büyük bir gecedir. 
Bu kutlu geceyi Kur´an´ da,?Rağbetiniz sadece Rabbinize olsun?(İnşirâh, 94/7) buyrulduğu üzere gafletten ve faydasız boş işlerden uzaklaşarak, Yüce Rabbimizin rağbet ettiği ve değer verdiği şeylerle meşgul olarak dünya ve ahiretimiz için yararlı işlerle değerlendirmeliyiz.

            Bu duygu ve düşüncelerle; tüm okuyucularımızın mübarek üç aylarını ve 30 Martı 31 Marta bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili´ni tebrik eder; ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara, barış ve huzura vesile olmasını Yüce Allah´tan niyaz ederim.

            Selam ve dua ile