Cemile Keskin


BÖYLE YAZARIM

AMON VE RA


                                               BÖYLE YAZARIM

 

AMON VE RA

                 Amon ve RA ilk çağ Mısır Tanrıdır Tanrıların kralıdır Firavunların koruyucusu sayılır.

Amon Güneş tanrısı RA ile birleştirerek büyük tanrı unvanını almıştır ve bütün ülkede tapılan tanrı olmuştur ikisinin birleştirilmesinden sonra Amon ve RA olarak anılmıştır.

AMON tapınak şövalyeleri ABD,yi,

RA ise( ROYAL)= Armay)= sion Tarikatı Britanyaİngiltere´yiİlmin ati tapınakların İngiliz kanadını oluşturuyor.

İnsanlara göre farlılık gösterse bile. Bunlara bağlı Aileler ise dünyayı ellerinde tutuyor. Bu Aileler kendilerini hep önde görmektedirler.

Geçmişten günümüze gelen dini inanıştan oldukça farkıiık göstermektedir.

Özellikle Mısırda her şey için ayrı bir Tanrı olduğu inanılır. Her Tanırında kendini temsil eden bir sembolik bulunmaktadır.

 Amon Tanrısı sadece bunlardan bir tanesi. Sembolik Kazdır Kaz yâda deve kuşu Tüyüne benzer bir tüy ile sembolize edilmiştir. VE Amon;a bütün evrene baş edilmiştir.

Mısır Mitolojisine göre Tanrılar Tanrısıdır.

Ra ise Mısır mitolojisine göre diğer tanrıda Ra´dır amblemi atmaca kafası bir insan olarak resmedilmiştir.

Ra aynı zamanda güneş tanrısıdır. Helen tanrıların üstünü olduğuna inanılır bu görüş yaygındır.

AMON VE RA birleşince bütün tanrıların üzerinde tanrıdır güçlü tanrı kılınmıştır en büyük tanrıdır.

Amon ve Ra gizli örgüt liderlerinin kullandığı isimdir. Farklılık gösterse bile..

Kimine göreAmon üstün bir seviyede tutuluyor. Bu inanış halen devem ediyor.

Diğer tanrıların RA dan olduğu inancı halen yaygındır.

Amon ve Ra ise bütün tanrıların üstüdür birleştikten sonra çok büyük tanrı demekti birlikte anılmışlardır.

Büyük tanrılarda dünyayı yönetmekle yükümlüdür.

Onlar RA VE AMONDUR büyük tanrı her ne yaparlarsa bir sebebi vardır sorgulanamaz.

Dünyayı yöneten büyük bir güçtür İeminati vetapınakcılar o gücü yönlendiren iki büyük hanedanı temsil ederler ve aynı amaca hizmet ederler ABD, İNGİLTER. Hanedanları kraliyet aileleri İngiltere sim sonlar.

 İki farklı gücü temsil ediyorlar onlara tapınakçılar deniyor masonlar olarak biliniyor gizli yapılanmaları vardır.

Kendilerine göre bir canavar yaratırlar sömüren Siyonizm kapitalizm her şekli kullanırlar.

Onların Askeri güçleri yoktur askeri gücü yönetecek devletleri yoktur ama hepsinin o devleti yönetecek gizli şirketleri yapıları vardır.

Onlar Yahudilerin parası İngilizlerin siyaseti birleşince bu onları daha güçlü ediyor.

AMON VE RA YA karşı gelinmez eğer gelinirse ne olur önceleri o ülkede kargaşa olur eylemler olur ekonomik sıkıntılar olur  gösterir olur iç savaşlar olur sonrada liderleri ya zehirlenir yada asılır yada sürgün edilir ama mutlaka yok edilir bütün dünya ellerinde olur ve yönetmeye başlarlar

Bütün dünyanın gelirleri petrolleri madenleri elmasları doğal gazları incileri torları borları kısaca yer altında yer üstündeki bütün madenleri petrolleri onların eline olur çok güçlü olur çünkü onlar en büyük Tanrılardırlar. AMON VE RA hangi ülkede çıkarları varsa orayı perişan ederler Mısır, Libya, Filistin, Afganistan, Yemen, Tunus, Cezayir,Fas,Irak,Türkmenistan,Pakistan,Özbekistan, Türkistan,Azarbaycan,Lüpnan,Afrika,arakan,Türkistan,Arakan,Bosna,Arap ülkeleri gibi parçalanır yok edilirsin güç onların AMON RA nın elinde eğer onlar için insan hayatı bir hiçtir çünkü onlar insan üstü büyük tanrılardır kendilerini öyle görürler.

 Bir Tek şeyi gözden kaçırdılar düzen değişiyor 20 yıla kalmaz Avrupa yıkılacak çökecek güçten