YAŞLILARIMIZ EN BÜYÜK HAZİNEMİZ!

YAŞLILARIMIZ EN BÜYÜK HAZİNEMİZ!

YAŞLILARIMIZ EN BÜYÜK HAZİNEMİZ!

Her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılara Saygı Haftası” bizlere, en büyük hazinenin yaşlılarımız olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyor.

18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan ‘Yaşlılara Saygı Haftası’nda  “Gençlikten Ömür Saklamak Hepimizin Elinde” sloganıyla bir mesaj yayımlayan Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını sağlamanın kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevlerimiz arasında yer aldığını belirtti.

YAŞLI NÜFUSUN NÜFUS İÇERİSİNDEKİ PAYI ARTTI
İl Sağlık Müdürlüğü’nce yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi;
“Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla ‘18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ olarak anılmakta ve bu tarihlerde etkinlikler yapılmaktadır.

ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ; “YAŞLILARIMIZ”
Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir.
Nüfusun yaşlanması sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreye, iş olanaklarına, sosyal kültürel faaliyetlere ve aile hayatına kadar toplumun tüm yönlerini etkilemektedir. Bu öngörüden hareketle Bakanlığımız çalışma planlarında yaşlılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine özel önem verilmektedir.

SAĞLIK SORUNLARINA DİKKAT!
İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gereklidir.
Korunmak için temel ilkeler arasında;
Yeterli ve dengeli beslenme,
Doğru fiziksel aktivite ve egzersiz yapmak yer almaktadır.
Kısaca ‘sağlıklı yaşam ilkeleri’ olarak bilinen bu kurallara uyulması durumunda yaşlanma ile ortaya çıkabilecek olan önemli sağlık sorunlarından etkili bir şekilde korunmak mümkündür.

GENÇLİKTEN ÖMÜR SAKLAMAK HEPİMİZİN ELİNDE
İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar üzerinde en çok düşündüğü, araştırma yaptığı, türlü çareler aradığı ama bir türlü engelleyemediği gerçek yaşlanmaktır. Her yeni güne yaşlanmak için değil, sağlıklı yaşamak için adım atmak dileğiyle.”
Ali TİRİTOĞLU