TRABZON BAROSUNA MENSUP BİR GRUP AVUKATIN AVUKATLIK YASASI İLE İLGİLİ SON TARTIŞMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ

TRABZON BAROSUNA MENSUP BİR GRUP AVUKATIN AVUKATLIK YASASI İLE İLGİLİ SON TARTIŞMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ

TRABZON BAROSUNA MENSUP BİR GRUP AVUKATIN AVUKATLIK YASASI İLE İLGİLİ SON TARTIŞMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ

Bizler bu ülkede savunma hakkının temsilcileri ve tarafsız-bağımsız avukatlar olarak son günlerde bazı baro başkanlarının siyasi tartışmaların tarafı olmasını üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz.

Mecliste barolarla ilgili bir kanun teklifi hazırlandığının kamuoyuna açıklanmasından sonra, başta İstanbul, Ankara ve İzmir barosu olmak üzere bazı baro başkanları kendi siyasi angajmanları doğrultusunda açıklamalar yaparak ne yazık ki barolarımızı hukuk zemininden siyaset zeminine kaydırma çabası içerisine girmişlerdir.

Yasama organı kendi yetki alanı çerçevesinde kanuni bir düzenleme yaparken ve bu sürecin içerisinde baroların görüş ve düşüncelerini de dikkate aldığını ve bundan sonra da alacağını ifade etmişken, fikri anlamda katkı sunmak yerine iktidara meydan okumak avukatlarımıza hiçbir fayda sağlamayacaktır.

Üstelik Trabzon Baro Başkanı'nın bu yasa teklifi üzerinden üniter devlet tartışması açması ve yasama organının üniter yapıyı bu yasayla bozacağını iddia etmesi hem konu dışıdır hem de şaşırtıcıdır.

Esasen Barolar Birliğinin yapısının çoğulcu ve kapsayıcı olmadığı tüm avukatlarca bilinen bir gerçektir. Türkiye Barolar Birliğinin seçimlerinin anti demokratik yönlerinin olduğu ve reforme edilmesi gerektiği tüm kamuoyunun malumudur.

Hal böyle iken sanki avukatların barolarda temsilleriyle ilgili hiçbir sorun yokmuş gibi davranmak, sorunları halının altına süpürmektir.

Unutulmasın ki kanun teklifinin gerek meclis komisyonu aşamasında gerekse genel kurul sürecinde -kanun yapma tekniği yönünden- elbette barolarımızın görüşlerinin tekrar dinleneceği açıktır.

Bu nedenle bir bardak suda fırtına kopararak baroları yıpratmak ve milli iradenin temsilcileriyle karşı karşıya getirmek avukatların sorunlarına hiçbir katkı sağlamayacaktır.

Bizler hukukun üstünlüğüne, güçler ayrılığına, demokrasinin temel prensiplerine inanan avukatlar olarak, yıllardır ortada bir sorun olarak duran baroların seçimlerine ve temsillerine ilişkin konuların TBMM'de ele alınarak kapsamlı bir yasal düzenleme çerçevesinde düzenlenmesini memnuniyetle karşılamaktayız.

Avukatları milli iradeye kafa tutan ve kendi başına buyruk, hukuk tanımaz bir yapı olarak lanse etmeye çalışan bazı baro başkanlarını kendi görev ve yetkilerinin dışına çıkmamaya davet ediyoruz.

Bizler Trabzon barosuna kayıtlı avukatlar olarak baroların mevcut yapılarıyla ilgili yasal bir düzenleme yapılmasını doğru bulduğumuzu ve desteklediğimizi ifade ediyor, buna aykırı beyanlara katılmadığımızı belirtmek istiyoruz.