SAĞLIKÇILARDAN BAKAN KOCA’YA AÇIK MEKTUP

SAĞLIKÇILARDAN BAKAN KOCA’YA AÇIK MEKTUP

SAĞLIKÇILARDAN BAKAN KOCA’YA AÇIK MEKTUP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sorunlarının acilen çözülmesini talep eden sağlıkçılar, Türk Sağlık-Sen eliyle gönderilen mektupta çözüm önerilerini sundu.

Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Mustafa Serdar, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderdiği mektubu paylaşarak; “Sayın Bakandan acilen çözüm istiyor ve sonucunu da bekliyoruz.” dedi.

SORUNLARINI MEKTUPLA DİLE GETİRDİLER
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yazdığı açık mektubu Trabzon kamuoyu ile paylaşan Trabzon Şube Başkanı Mustafa Serdar, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tüm sağlık çalışanlarının ek ödemelerle ilgili sorunların bir ön önce çözülmesini istedi.
Yayımladığı açıklamada sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar adına ek ödemede yaşanan sorunlarla ilgili olarak Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir açık mektup gönderdiğini hatırlatan Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Serdar, acil çözüm istedi.
Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Serdar; “Bu mektubu Türk Sağlık-Sen Trabzon Şube Başkanı olarak sizlerle paylaşıyor ve Sayın Bakandan acilen çözüm istiyor ve sonucunu da bekliyoruz.” dedi.
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben yazdığı açık mektup şu şekilde;
“Sayın Bakanım;
Salgınla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanları fedakârlıkları, ortaya koydukları emsalsiz mücadeleleri ile başta siz olmak üzere tüm devlet yöneticileri ve aziz Türk milleti tarafından minnetle takip edilmekte, kendilerine teşekkürler sunulmaktadır.
Devletin verdiği görevle milletine hizmet eden sağlık çalışanlarımızın sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek ve mağduriyetlerini gidermek bu süreçte özellikle devlet yöneticilerimize düşen en önemli sorumluluktur. Burada adaletin tesis edilerek çalışanlar arasında bir ayrım yapılmaması da tüm çalışanların temel beklentisiydi.


“MÜJDE DEĞİL, HAKKIN İADESİ”
Bu anlamda ilk icraat olarak yaptığınız ek ödemelerin 3 ay tavandan ödenmesi ile ilgili kararınız bir müjde değil aslında çalışanın elinden alınan, kaybettiği yitik malı olan döner sermaye ücretlerinin geri iadesiydi.
Söz konusu ödemeyle ilgili usul ve esaslar yayınlandığında gördük ki döner sermaye sisteminin temel sorunu olan adaletsizlik burada da hükmünü sürdürmüştür.
Bu durumun düzeltilmesi kapsamı, sürekliliği ve adaleti ile ilgili yeniden değerlendirme yapılması için Bakanlığa başvurumuzu yaptık. Çalışanlar adına yaptığımız bu çağrıya kulak verilmemesi tüm sağlık çalışanlarını üzmüştür.

Sayın Bakanım;
Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet veren çalışanlar şu soruları sormakta ve cevap aramaktadırlar?
Salgınla mücadele veya riskte, Aynı serviste hizmet veren iki sağlık çalışanın sadece mezuniyetleri farklı olduğu için aldıkları ek ödemeler arasında bir fark olması doğaldır, ancak uçurum olmasının izahı nasıl yapılabilir?
Pandemi ile mücadelede görevli çalışanların tespit edilmesinde takdir yetkisi verilen idarecilerden bir kısmı burada sorunlu ve yanlış işlere imza atmışlardır. Çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olacak hak kayıplarına sebep olan bu durum nasıl telafi edilecektir? İdari izne ayrılan çalışanlar önceden uyarılmalı ve idari izne ayrılırsanız ek ödeme farkı alamazsınız denilmeliydi. Bu önemli bir eksiklik olmuştur.


FARKLI UYGULAMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Esnek çalışma ne yazık ki bir kısım idareciler tarafından suiistimal edilmiş, kimi yerlerde çalışılmayan günden sayılmış, kimi kurumlarda ‘esnek çalışıyorsunuz nöbet ücreti ödemiyoruz’ denilmiştir. Nöbet parasını ödemeyin şeklinde yayınlanmış bir yazı var da biz mi görmedik? İdarecilerin devletin verdiği hak ve parayı kesme görevleri var mıdır, çalışanların sürekli mağdur edilmesine yönelik bu çaba niçindir? İdareciler bu ücretleri acaba ceplerinden mi ödeyeceklerdi.
Hastanelerde görevli sağlık çalışanları covid-19’lu hastalara iyileştirmek için çaba gösterirken, aile hekimliği çalışanlarının filasyon ekibi olarak verdikleri hizmetin çok önemli olduğuna siz vurgu yaptığınız halde niçin bu çalışanların için herhangi bir iyileştirme olmamıştır?
Sağlık taraması yapan, yollarda ateş ölçen, hasta ve yakınlarının izolasyonunda görevlendirilen çalışanların, TSM çalışanlarının emeği az mıdır ki bu arkadaşlarımız pandemi mücadelesinde kapsam dışındaymış gibi görülmektedir?
Hastanede görev yapan ama sağlık çalışanı olmayan kamu görevlileri için risk yok mudur ki bu çalışanlarının emeği yokmuş gibi komik ek ödeme rakamlarına mahkûm edilmişlerdir?
Covid'li hastaları (ve diğer hastaları da) taşıyan, temizleyen, bakımına yardımcı olan ve her türlü hizmetlerine koşan Temizlik görevlileri ile aynı risk ortamı içerisinde bulunan güvenlikçiler, sekreterler vb. gibi hizmetleri gerçekleştiren işçilerin durumu niçin görmezden gelinmekte, neden çalışmıyorlarmış gibi davranılmaktadır? Bu arkadaşlarımıza da belli bir miktar ücret belirlenerek verilmesi çok mu zordu?


“EK ÖDEMEDEKİ OLUMSUZLUK DÜZELTİLMELİ!”
Kısacası salgınla mücadelede tüm sağlık ordusu bir bütün iken yapılan düzenlemelerde ayrımcılıklar olması, adaletsiz davranılması çalışanların motivasyonunu bozmaktadır.  Ek ödemedeki bu olumsuz durum mutlaka düzeltilmelidir.
Son basamak son çare olan Üniversite hastanelerinde yüksek özveri ve sorumluluk duygusuyla görev yapan çalışanlar içinde de aynı mağduriyetler söz konusudur. Buralarda da çözüm için YÖK harekete geçmeli ve gerekli düzenlemeleri acilen yapmalı, yaşanan bu mağduriyetleri biran önce gidermeli ve 01 Mart’tan geçerli olmak üzere ilave ek ödeme ücretleri Genelgeler ve verilen sözler çerçevesinde her çalışana tavandan ödemelidir.
Ayrıca sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsayan ayrımcılıktan uzak ama hakkı da teslim eden ve çalışanlarında memnun olacağı bir düzenlemenin hayata geçmesini sizlerden bekliyorum.
Bu isteğimizi sizin sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi ve mağduriyetlerinin sonlandırılması konusundaki samimiyetinize güvenerek tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli çalışanlar adına dile getiriyor, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyorum. 21.04.2020”