MÜCADELEYİ DEVLET ELİYLE YÜRÜTMEMİZ GEREKİYOR

MÜCADELEYİ DEVLET ELİYLE YÜRÜTMEMİZ GEREKİYOR

MÜCADELEYİ DEVLET ELİYLE YÜRÜTMEMİZ GEREKİYOR

            24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanan 1961 karar nolu Cumhurbaşkanı kararı ile fındık dallarını kurutan ´Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile mücadele çalışması başlatılmış ve Cumhurbaşkanlığı yayınladığı kararname ile fındık üreticilerine tazminat verme kararı almıştı. Kararnamede; "Karantina zararlısı olan ve fındık bahçelerinde zarar yapan Turunçgil uzun antenli böceği ile bulaşık alanlarda mücadele için eradikasyon (fındık bahçelerinin sökümü) yapan üreticilerimize 4 yıl ürün kaybını karşılamak amacıyla oluşturulacak komisyonun belirleyeceği rekolte üzerinden kilogram başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacaktır´ denildi. Alınan karar ve sürdürülen mücadele, bölgede tedirginlik yaşayan üreticiyi memnun etti.

            Kararda, Maçka ilçesinde tespit edilen 4 mahallede fındık üreticilerine tazminat ödenecek.  Konuyla ilgili olarak açıklama yapan ZMO Trabzon Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun KUTUROĞLU ´Esiroğlu Mahallesinde 2016 yılında tespit edilen ve şu an için 4 mahallemizde etkili olan zararlı  yaklaşık olarak 2400 dönüm alanda zarar oluşturmuş durumdadır. Bu alanın 2020 yılında yapılacak sürvey çalışmalarında çok daha fazla artacağını  tahmin ediyoruz. 2016 yılında çok küçük bir alanda tespit edilen zararlı 3 yıl içerisinde yüzlerce dönüm alanı etkisi altına almış ve yapılan kimyasal mücadele uygulamasından olumlu sonuç alınamamıştır. Dünyadaki uygulamalara baktığımızda tek çözüm yolunun zararlının görülen alanda imha edilmesidir. Biz 3 yıldır zararlının görüldüğü alanların derhal imha edilmesi gerektiğini söylüyorduk. Gelinen nokta ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir. Alınan karar çok gecikmiş ancak çok doğru bir karardır.

Kuturoğlu´ Bu zararlı, dünyada ilk kez fındık alanlarında zarara sebep olmuştur. Bunun dünyada başka bir örneği yoktur. Bulaşık alanlarda mücadele için eradikasyon (fındık bahçelerinin sökümü) yapan üreticilerimize bu mücadeleyi yerine getirebilmek için yeterli zaman tanınmamıştır. Üreticimizin fındık bahçelerinin sökülerek zararlının imha edilmesi hakkında ne bilgisi ne de tecrübesi vardır.´ dedi.

Kararnamenin 24 Ekimde yayımlanarak yürürlüğe  girmesinin artından son müracaat zamanının 4 Kasım olduğu açıklanmıştı.  Kuturoğlu´ zararlının tespit edildiği alanlarda üreticilerin 4 Kasım 2019 tarihine kadar başvuru dilekçesi ile birlikte ÇKS kayıtlarının bulunduğu ilçe müdürlüğüne başvurmaları için verilen süre sıkıntı yaratmıştır. Desteklemeye müracaat etmek ve fındık bahçelerinin sökümü için üreticiye 2019 yılı için yaklaşık 1 aylık süre tanınmıştır. Bu sürenin  sınırlandırılması yerine desteklemenin 2020 yılında da devam etmesi gerekmektedir.  Üreticinin bu uygulamayı yapacak tecrübesi yoktur. Bu işin üreticiye terk edilmesi durumunda bundan sonuç alınabileceği inancında değilim. Bunun mutlaka devlet eliyle ve tecrübesiyle yürütülmesi, çok iyi şekilde planlanıp organize edilmesi gerekiyor. Heyelanlı alanlarda imha çalışması nasıl olacak, kesilen fındık dalları ve kökleri nasıl imha edilecek, çevre kirliliği oluşmaması için ne gibi önlemler alınacak, çalışmaların hızlı ve planlı bir şekilde yürütülmesi için üreticilerin nasıl organize olacağı belli değildir. Yüzlerce dönüm alandan sökülen fındık dalları ve köklerinin bulunduğu yerden imha edilmeden uzaklaşması ve başka bölgelere bilinçsiz bir şekilde ulaştırılması mümkündür. Kesilen dalların bilinçsizce yakacak olarak başka bölgelere ulaşması kendi elimizle zararlının yayılması anlamına gelmektedir ki bu büyük bir felakete sebep olacaktır. Bu iş üreticinin insiyatifine bırakılamayacak kadar büyüktür. Bu kadar kısa süre içerisinde ancak devlet tecrübesiyle bu işin altından kalkılabilecektir. Üreticinin de isteği budur. Üreticilerimiz bu işin devlet eliyle yapılması durumunda hertürlü desteğe hazır olduklarını yapılan toplantılarda gündeme getirmektedirler. Çiftçimizin ekonomik durumu bellidir ve bu işin altından kalkacak ekonomik güce sahip değildir. Gelin hep birlikte devlet eliyle bu işin altından kalkalım. Bizim ve üreticinin isteği ve olması gereken de budur.´dedi.