MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

                                               İ L A N

                                                T.C.

                  MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2020/300Esas

KARAR NO : 2020/211
 

Davacı ASİYE ERGÜL 'un aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad ve Soyadı düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda davanın kabulü ile Gümüşhane ili, Şiran ilçesi, Evren Mahallesi,nüfusuna kayıtlı 34*******36 T.C.kimlik numaralı Tahir ve Havva'dan olma, 11.09.1985 Maçka d.lu Asiye Ergül'ün nüfusta "Asiye" olarak kayıtlı isminin "Asiye Aslı" olarak TASHİHİNE ve nüfus kaydında bu şekilde TESCİLİNE, karar verilmiş olup davalılardan Yaşar Kuru'ya teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.20/07/2020

Resmi  ilanlar www.ilan.gov.tr)           Basın:1287195     www.bik.gov.tr