MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

                                  T.C.

 

MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2019/219 Esas,

KARAR NO : 2020/9
 

Davacılar AYŞEGÜL AYDEMİR, NEJMİ AYDEMİR aleyhine mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Trabzon ili Maçka ilçesi Coşandere nüfusa kayıtlı 106****1636 NEJMİ ve AYŞEGÜL 'den olma 22/10/2006 Trabzon doğumlu ELİF MELTEM SU AYDEMİR'in "ELİF MELTEM SU" olan adının "ELİF SU " olarak TASHİHİNE karar verilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27/2. maddesine göre İLAN olunur 17/01/2020

                 Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr)           Basın: 112182          www.bik.gov.tr