GIDADA GÜVENLİK OLMAZSA HAYAT OLMAZ!

GIDADA GÜVENLİK OLMAZSA HAYAT OLMAZ!

GIDADA GÜVENLİK OLMAZSA HAYAT OLMAZ!

Dünyada 821,6 milyon insanın açlık çekiyor. Her yıl yaklaşık 600 milyon insan kirli yiyecekler yüzünden hastalanırken, 420 bini ise bu nedenle hayatını kaybediyor!

16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada dünyada her yıl 420 bin insanın gıda kirliliği yüzünden hayatını kaybettiğini belirten Trabzon ZMO Başkanı Pehlevan; ?Son yıllarda gıda güvenliği alanındaki dikkat çekici gelişmelere rağmen, gıda kaynaklı hastalıkların küresel boyutu hala kabul edilemez düzeyde.? dedi.

420 BİN İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR
Dünyada 821,6 milyon insanın açlık çektiği belirtilerek her yıl yaklaşık 600 milyon insanın da kirli yiyecekler yüzünden hastalanarak 420 binin hayatını kaybettiği kaydedildi.
16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak kutlanması münasebetiyle Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlevan bir basın açıklaması yaptı.
Pehlevan; ?Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü´nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde, gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Dünya Gıda Günü´nde dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliği ile gıdaların üretimi-tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanması, yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi ve bu konularda farkındalık yaratılması, herkesin güvenli ve besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır. BM´nin raporuna göre 821,6 milyon insan yani dünya nüfusunun yüzde 11 açlık çekmektedir.

EN YÜKSEK AÇLIK ORANI AFRİKA´DA
Açlık oranının en yüksek olduğu yer Afrika Kıtasıdır. Kıta genelinde her beş kişiden biri, Doğu Afrika´da ise her üç kişiden biri açtır. Rapora göre Afrika nüfusunun yüzde 20´si, Asya nüfusunun ise yüzde 12´den fazlası aç görünürken, Latin Amerika ve Karayipler´de bu oran yüzde 7´nin altındadır. Açlığın, özellikle ihracat ürünlerine bağımlı, orta gelirli ve ekonomik büyümenin gerilediği ülkelerde arttığı görülmektedir. Her kıtada kadınlar erkeklerden daha çok açlık çekmektedir. Kadın erkek açlığı oranı arasındaki farkın en büyük olduğu yer ise Latin Amerika ülkeleridir. Bununla birlikte dünya genelinde yaklaşık 149 milyon çocuğun açlıkla bağlantılı gelişim sorunları yaşadığı rapor edilmektedir. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkes için ulaşabilir kılmak adına bu seneki tema çerçevesinde TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu düzenleyicisi Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları olarak ´Sürdürülebilir Gıda ve Tarım Ekonomi Politiği/Güvenli Gıda´yı gündem yaparak vurgulamak istedik.? diye konuştu.

GIDA KAYNAKLI HASTALIKLAR KÜRESEL BOYUTTA
Dünyada her yıl yaklaşık 420 bin kişinin kirli yiyecek yüzünden hayatını kaybettiğini kaydeden Pehlevan; ?Son yıllarda gıda güvenliği alanındaki dikkat çekici gelişmelere rağmen, gıda kaynaklı hastalıkların küresel boyutu hala kabul edilemez düzeydedir. Dünya´da her yıl yaklaşık 600 milyon kişi (her on kişiden birine denk gelecek şekilde) kirli yiyecekleri yedikten sonra hastalanmakta ve bu grup içerisinden 420 bini yaşamını yitirmektedir. Görüldüğü gibi bu rakam, gıda güvenliğinin, yaşamımızın ne kadar değerli bir parçasını oluşturduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Güvenilir gıda, yalnızca daha iyi sağlık ve gıda güvenliği için değil aynı zamanda geçim kaynakları, ekonomik gelişme, ticaret ve her ülkenin uluslararası itibarı için giderek daha çok önem taşımaya başlamıştır.? açıklamasında bulundu.