FİRMALAR BİLGİLENDİRİLDİ

FİRMALAR BİLGİLENDİRİLDİ

FİRMALAR BİLGİLENDİRİLDİ

Trabzon´daki Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri´ne katılan firma temsilcileri, İhracatı Geliştirme Uzmanlarınca bilgilendirildi.

İhracatçı firmalara Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası´nda (TTSO) düzenlenen toplantıda firmalara sağlanan dış ticaret destekleri konusunda bilgi verildi.

DIŞ TİCARETE UZMAN BAKIŞI
Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı Gözde Eroğlu tarafından verilen seminerde firma temsilcileri dış ticaret destekleri konusunda bilgilendirildi.
Firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı Gözde Eroğlu tarafından İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi.

TÜRK ÜRÜNLERİNİN MARKALAŞMASI
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY´nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi konularında katılımcılara bilgi verildi.
Toplantıda daha sonra Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanları Nurullah Asım Akbulut ve Zeynep Kömürcüoğlu da Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm yolları ile Ticarette Teknik Engeller konularında bilgilendirmede bulundu ve soruları yanıtladı.