MAÇKA      (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/9 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

                                    T.C.

                              

                                 MAÇKA
     (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

 

2019/9 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
 

Özellikleri Trabzon İl, Maçka İlçe, 130 Ada, 45 Parsel, MATARACI Mahalle/Köy, imar planı dışında, plansız alanlar imar yönetmeliği kapsamında uygulama yapılabilir. Eski Trabzon-Gümüşhane karayoluna cephe, az eğimli, yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu yerde, sosyal ve kültürel alanlara uzak, ilçe merkezine 6km, yeni Trabzon Gümüşhane karayoluna 150m mesafede. üzerinde 1 adet yapı olup zemin ve 2 normal kattan oluşur, zemin brüt alan 74m2 olup dükkan. 1.normal katın brüt alanı 149,75 m2 olup mesken, 2.normal atın alanı 149,75m2 olup mesken, 14,i75m2. imalatlar %100 tamamlanmış, yıpranma payı %16,üzerinde muhtelif 12.619,00-TL'lik ağaç mevcut yapıların değeri 353.584,98-TL, Yüzölçümü: 1.402,78 m2
Kıymeti 927.315,98 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi.
1. Satış Günü 26/02/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü 26/03/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : MAÇKA İCRA DAİESİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Resmi  ilanlar www.ilan.gov.tr)           Basın: 1276204       www.bik.gov.tr