KADIN ÜNİVERSİTESİNE HAYIR

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti´nde düzenlenen basın toplantısında Karadenizli Kadın STK´larından Kadın Üniversitelerine tepki geldi.

KADIN ÜNİVERSİTESİNE HAYIR

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti´nde düzenlenen basın toplantısında Karadenizli Kadın STK´larından Kadın Üniversitelerine tepki geldi.

Trabzon´da bir araya gelen 16 kadın derneği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan´ın Japonya ziyaretinden sonra gündeme getirdiği ´Kadın Üniversiteleri´ne tepki gösterdi.

KADIN STK´LARI TGC´DE BULUŞTU
Aralarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kadın Yaşam Merkezi Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Trabzon Eşitlik İnisiyatifi, Feminart, Karadeniz İlleri Kadın Platformu, Kırsal Alanda Kadınları Kalkındırma Derneği, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği gibi 16 kadın derneğinin bulunduğu platform, ?Kadın Üniversiteleri´ne hayır dedi.
16 dernek başkanı ve yöneticilerinin hazır bulunduğu basın toplantısı Trabzon Gazeteciler Cemiyeti´nde gerçekleşti.

?ENDİŞEYLE İZLİYORUZ?
Kadın STK´ları adına açıklama yapan Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Trabzon Başkanı Nilgün Turan, şu ifadelere yer verdi;
?Son günlerde Japonya´daki kadın üniversitesi örnek alınmak suretiyle Türkiye´de de kadın üniversitesi açılması yönündeki açıklamaları endişe ile izliyoruz. Örnek alınan Japonya´daki kadının; insan hakları ve tarihteki yeri ile Türkiye Cumhuriyeti´ndeki kadının tarihsel ve kültürel yeri kıyaslanamaz. Tarihten alınan güçle Türkiye Cumhuriyeti döneminde çok önemli kadın kazanımları elde edilerek, bugün ülkemizde kadınlar erkeklerle anayasamızda ve kanunlarımızda eşit yurttaşlar olarak yer almıştır. Elbette hala aşmamız gereken kadın sorunlarımız mevcuttur. Ancak kadın hakları konusunda Japonya´dan örnek alacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra Cumhuriyetimiz laik bir hukuk devleti olmuş ve yapılan bir seri devrimle de, bunların arasındaki Eğitim Birliği Yasası ve karma eğitimle de, kadın kazanımlarının yolu açılmıştır. Karma eğitimin ihlaline yol açacak, bu tür bir girişim, aynı zamanda anayasamıza ve imzaladığımız uluslararası sözleşmelere de aykırı olacaktır.

?O KADAR SORUN VARKEN??
Kadınlarımızın; toplumsal cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, yaşam hakkı, eğitim hakkı, istihdam, şiddet ve istismar gibi birçok sorunu varken ve bu sorunların çözümü için odaklanılması gerekirken, kadın üniversitesinin gündem olmasının ülkemize kazandıracağı hiçbir olumlu tarafı yoktur. Ülkemizde 6284 sayılı yasanın daha etkin bir kanun haline geldiği, İstanbul Sözleşmesi´ne ilk imzanın atılmış olduğu bir dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı bir uygulamanın gündeme alınmaması için yetkililerle ve halkımızla endişelerimizi ve itirazlarımızı paylaşıyoruz.
Eğitimde ayrıştırma toplumsal cinsiyet eşitliğini yok saymaktır ve kabul edilemez.?