İSTENİRSE 5 YILDA BÜTÜN SORUNLAR AŞILIR

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Kuturoglu Türkiye´de her konuda düşünce kuruluşlarının bulunduğunu ancak tarımla ilgili çalışan böyle bir kuruluş bulunmadığını belirterek,

İSTENİRSE 5 YILDA BÜTÜN SORUNLAR AŞILIR 

 

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Kuturoglu  Türkiye´de her konuda düşünce kuruluşlarının bulunduğunu ancak tarımla ilgili çalışan böyle bir kuruluş bulunmadığını belirterek, Türkiye´nin tarımda yol alabilmesi için kendi tarımsal modelini üretmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye´de her konuda çalışan düşünce kuruluşlarının bulunduğunu ancak tarımla ilgili çalışan böyle bir kuruluş bulunmadığını ifade eden Kuturoğlu, "Öncelikle tarım üzerinde nasıl bir akıl yürütmemiz gerektiğine ve nasıl bir model üretmemiz gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Bunu, tarım alanındaki bileşenlerin kendi içindeki süreklileşen iletişimleriyle, tartışmalarıyla ve bir yapının da bu süreçleri organize etmesiyle başarabileceğimize inanıyorum" dedi. 

İSTENİRSE 5 YILDA BÜTÜN SORUNLAR AŞILIR 

Türkiye tarımının içinde bulunduğu sorunların çözülemeyecek sorunlar olmadığını ifade eden Kuturoğlu, istenilmesi halinde 5 yıl içinde bugünkü sorunların aşılabileceğine işaret eden Kuturoğlu, "Tarımın sorunlarının çözülemeyeceğine inanmıyorum. Güçlü bir siyasi iradenin desteği ile tarımın bütünselliği sağlanırsa 3 yıl içinde ciddi bir toparlanmanın mümkün olduğunu ve yaklaşık 5 yıl içinde de Türkiye´nin bugünkü sorunlarını aşabileceğini düşünüyorum.

TÜRKİYE´NİN TARIMDA MASTER PLANI YOK

Türkiye´nin şu anda önündeki en büyük sorununun tarımla ilgili bir master planının olmaması olduğunu kaydeden Kuturoğlu, "Yerel planlar yok. Çok disiplinli ve bütüncül bakış açısını kavrayacak bir planımız yok. Örneğin, geçmişte büyükbaş hayvancılık yapılan bölgelerde şimdi tavukçuluk yapılıyor. Eğer sizin planladığınız olsaydı geçmişteki ve şimdiki uygulamalardan birinin yanlış olması gerekirdi. Bir bölgede biriken enerji varsa, tecrübe varsa, pazarlama sistemi varsa, yem bitkileri üretim sistemi varsa, kesimhane varsa vb. sizin bunun üzerine başka bir şey üretmenize gerek yok. Fındık bahçelerini lavanta bahçelerine dönüştürmek gündeme geliyor, niye kardeşim, neden? Sorun ne? Zorlama ile tarım mı yapılır? İllaki lavanta yetiştirmek istiyorsanız iklim ve ekolojisine uygun atıl arazilerden neden yararlan mıyorsunuz?

Yerel Yönetimlerin tarımı desteklemesi gerektiğini kaydeden Kuturoğlu, ?Bilgi birikimi ile her an sahada olan Tarım ve Orman Bakanlığının önüne geçebilmek adına kimse maceralara atılmamalıdır. Yerel yönetimler Bakanlıkça yapılan projeleridesteklemek adına sahada bulunmaları gerekmektedir.´

Tarım sektörünün doğaya bağlı yapısı gereği iklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektör olduğunu vurgulayan Kuturoğlu ´´İklim değişiklikleri ile birlikte ortaya çıkan belirsizliklerden özellikle küçük veya orta ölçekli tarım işletmeleri etkilenmektedir. Bu nedenle iklim değişikliğine karşı daha rasyonel önlemlerin ve politika araçlarının geliştirilmesi önem taşımaktadır´´ dedi. Kuturoğlu ´´Ülkelerin ekonomik gelişmeleri için, ekonominin temelini oluşturan tarım ve sanayi sektörlerinin birbiriyle entegre olması ve birbirine paralel olarak gelişimgöstermesi gerekmektedir. Tarım sanayi entegrasyonu sadece ülkelerin gelişmesi açısından değil, aynı zamanda üreticiler ve tarıma dayalı sanayiler açısından da bir çok avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle, Türkiye´de de tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalar önem arz etmektedir´´ dedi.